ÁSZF
Itt add meg az alcímet

ÁSZF

A honlapon bemutatott és olvasható tartalom a Tokimpex Kft. tulajdonát képezik.

A Tokimpex Kft. az ügyfél-regisztrációkor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik a Tokimpex Kft. által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

A Tokimpex Kft. weboldalain kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek a cég weboldalainak bármelyikétől érkezhetnek, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-90379/2015.

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm...

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.


Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, a TOKIMPEX KFT. kijelenti, hogy a 2018. május 25-

én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei

adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

· Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

TOKIMPEX Korlátolt Felelősségű Társaság

• Székhely címe: 545500 Szováta, Rózsák útja 147 szám.

• Közösségi adószám: RO8603104

• Cégjegyzékszám: J-26/425/1996

• Főtevékenység: 5510 Szállodák és más szálláslehetőséget biztosító helyek

• Ügyvezető: Keresztesi Erzsébet

• Bankszámlaszám: RO44 RZBR 0000 0600 0153 6663

• Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: RO44 RZBR 0000 0600 0153 6663

• BIC (SWIFT) kód: RZBRROBU

Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az

hotelteleki@gmail.com e-mail címen.

(Plusz információ: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával

kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

· Alapelveink

Társaságunk azadatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek

számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból

gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai

szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre

korlátozódnak;

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az

általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek

azonosíthatók;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a

személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával

szemben.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

• 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

• 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról

(Hpt.).

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grtv.)

· Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók

magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.

Társaságunk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő

Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

· Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során - ügyfeleink színvonalas kiszolgálása

érdekében - az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Számlavezető bank:

Raiffesien Bank

• Székhely: 545500 Szováta, Fő út 180/A

Tárhely szolgáltató adatai:

Webnode AG

• Székhely: 6304 Zug, Svájc, Gartenstrasse 3

Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:

SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

• 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

• Cégjegyzékszám: 01-09-286773

• Adószám: 25743500-2-41

MailChimp

• Atlanta, Georgia, Egyesült Államok.

Hírdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

• Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

• Cégjegyzékszám: 01-09-861726

• Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

• Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

• Company Registration Number: 462932

• www.facebook.com

• Contact phone number + 353 1 5530588

· Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek

köre.

Honlapjaink meglátogatásakor

• Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

• Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak

listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

• Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk

minőségének ellenőrzése és javítása

• Időtartama: 2 év

• Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

• Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét

személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim

módon elemezzük.)

Részeletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről, akit

érdekelnek a bővebb információk, az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

cookie-usage

Regisztráció a honlapokon

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó

jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám

• Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a

regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot

küldünk cserébe), árajánlat kérés vagy foglalás (Ön honlapunkon kér árajánlatot vagy foglal) valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai

változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)

• Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó

jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

• Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés

üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás

• Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági

Termék / szolgáltatás megvásárlása

• Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

• Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,

számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), a vevő megjegyzése

• Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése,

számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel

kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés

• Időtartama: 10 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

• Érintettek köre: CRM, Számlázó, Könyvelő

· Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a

weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy,

hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.

online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

• megkönnyítik a weboldal használatát;

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer,

Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik

letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők "súgó" menüpontja nyújt bővebb

tájékoztatást.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért

felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt

módon működik.

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális

felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást

• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen

böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott

elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet

(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan

törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

• Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

• Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google

Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google

Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal

kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a

honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen

sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén,

annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

• Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

• Időtartama: legfeljebb 180 nap

• Érintettek köre: Google, Facebook!

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő

információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ;

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés

milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja

meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra

mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges

módosításokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy

kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó

személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása

céljából;

• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk,

azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos

érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása utánis kezelhetünk.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400

• Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

• Honlap: https://naih.hu/

• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html